E-számlázási modellek, CTC (NEMZETKÖZI E-SZÁMLÁZÁSI ROADMAP A CIKKBEN)

Szerző: | máj 17, 2023 | E-számlázási modell

#eszamlazasi #modellek #roadmap #eszamla #automatizalas #számlafogadás #digitalistranszformacio

A kormányok világszerte küzdenek az adóelkerülés minimalizálásáért. Különféle e-számlázási modelleket vezetnek be, hogy csökkentsék az áfahiányt. Mik ezek a modellek, merre halad a világ, és mi jelenthet optimális megoldást?

A folyamatos tranzakció-ellenőrzési (CTC) e-számlázási modell

A folyamatos tranzakció-ellenőrzési modell lehetővé teszi az adóhatóságok számára, hogy a hagyományos számlajelentéssel ellentétben a számla adatokat közvetlenül az üzleti tranzakciós folyamatokból vagy adatkezelési rendszerekből nyerjék ki. Így lehetőségük van rá, hogy valós időben vagy közel valós időben gyűjtsenek adatokat az országukban folytatott üzleti tevékenységekről.

A hagyományos ellenőrzések során az ellenőrök jóval a tranzakciók lezárása után szereznek információkat az ügyletekről, ráadásul az általuk ellenőrizni kívánt vállalkozások által tárolt adatokra kellett támaszkodniuk. Így nem lehetett releváns információkkal dolgozni, sok volt az emberi mulasztásból eredő hiba, ami jelentős összegű áfahiányt eredményezett. Jelenleg az áfahiány globálisan meghaladja az 500 milliárd eurót.

A folyamatos tranzakció-ellenőrzési modell lehetővé teszi az adóhatóságok számára, hogy a hagyományos számlajelentéssel ellentétben a számla adatokat közvetlenül az üzleti tranzakciós folyamatokból vagy adatkezelési rendszerekből nyerjék ki. Így lehetőségük van rá, hogy valós időben vagy közel valós időben gyűjtsenek adatokat az országukban folytatott üzleti tevékenységekről.

A hagyományos ellenőrzések során az ellenőrök jóval a tranzakciók lezárása után szereznek információkat az ügyletekről, ráadásul az általuk ellenőrizni kívánt vállalkozások által tárolt adatokra kellett támaszkodniuk. Így nem lehetett releváns információkkal dolgozni, sok volt az emberi mulasztásból eredő hiba, ami jelentős összegű áfahiányt eredményezett. Jelenleg az áfahiány globálisan meghaladja az 500 milliárd eurót.

Bár néhány ország még mindig alkalmaz utólagos ellenőrzési modelleket (lásd alább Monacot), a legtöbb országban már elkezdték a CTC-modellek bevezetését, vagy legalább is tervezik.

Ha szűkítjük a hatókört és nem globálisan, hanem uniós szinten vizsgálódunk, azt látjuk, hogy az Unió VIDA javaslatcsomagja vélhetően fel fogja gyorsítani a tagállamok e-számlázási reformjait, és irányt is szab nekik, hogy egységesítse a folyamatokat.

Az Európai Bizottság 2021. évi Munkaprogramjában indította útjára az „Áfa a digitális korban” (azaz VIDA) javaslattételt, ami alapjaiban fog változást hozni a tagállamok e-számlázási és riportálási gyakorlatában. A Bizottság felismerte, hogy a változó e-számla rendszerek, technológiák, szabványok és ugyancsak tagállamonként eltérő áfa szabályok megreformálása elengedhetetlen.

A Bizottság célja a VIDA javaslatcsomaggal egységesíteni és átjárhatóvá tenni a rendszereket, felgyorsítani a folyamatokat, és a határon átnyúló áfacsalásokat nullára csökkenteni.

Az irányelv alapján bármelyik tagország centrálisan, generálisan bármikor B2B is bevezetheti a kötelező e-számlázást. Hogy mit és milyen mértékben, továbbá hogyan szabályoznak a tagországok, az piaconként eltérő lesz, mivel mindaddig szabadkezet kapnak a megvalósításban, míg a VIDA csomag által meghatározott keretet betartjak.

2023-tól kezdve folyamatosan katalizátora lesz az „Áfa a digitális korban” elnevezésű intézkedéscsomag a tagállomok számlázással, és áfabevallással kapcsolatos digitális reformjának.

Lássuk, hogy milyen CTC modellek vannak!

E-clearance / elszámolási e-számlázási modell

Mexikóban és Chilében a vállalkozásoknak a számlákat az adóhatósági platformokon keresztül kell „elszámolni” vagy „engedélyezni”, mielőtt elküldhetik azokat a végső címzettnek (vevőnek). Ez a CTC-modell módosításokkal ugyan, de hamar elterjedt a latin-amerikai országok körében, illetve jelen van Indiába, Szaúd-Arábiába és néhány délkelet-ázsiai országba is átterjedt.

Elszámolási modell típusok:

  • Egyes országok a helyi adóhatóságok helyett akkreditált PAC-szolgáltatókra (Sp. Proveedor Autorizado de Certificación) bízták a számlák engedélyeztetését (Mexikó, Guatemala és Panama)
  • A „kemény” előzetes elszámolási modellek esetén a számlákat a helyi kormányzati szervek hagyják jóvá
  • A „puha” előzetes elszámolási modellek esetén a számlát meg szabad küldeni a számlabefogadó vállalkozásnak (vevőnek) és ugyanakkor vagy kicsivel azt követően kell a helyi kormányzati szerveknek is elküldeni jóváhagyásra

A 4 sarokpontos vagy átjárhatósági e-számlázási modell

A 4 sarokpontos modellnek is nevezett átjárhatósági modell fő sajátossága, hogy az adófizetők nem közvetlenül egymásnak küldik a számlákat, hanem egy szolgáltatót vesznek igénybe az e-számlák cseréjéhez. Ez nem CTC modell, mivel a számla küldés-fogadástól elválik a riportálás, és a számla jóváhagyása hónapokkal vagy akár évekkel a tranzakciók után történik.

Peppol és Peppol CTC e-számlázási modell

A Peppol egy olyan hálózat, amely lehetővé teszi a különböző dokumentumok, köztük az e-számlák elektronikus cseréjét. Az elektronikus számlaküldő és a fogadó is egy-egy Peppol szolgáltató vagy Peppol hozzáférési pont szolgáltatásait veszik igénybe a dokumentumok Peppol hálózaton belüli cseréjéhez (4 sarokpont modell). A hozzáférési pontok olyan szolgáltatók, amelyek képesek az UBL 2.1 vagy CII alapú Peppol BIS formátumot létrehozni, elküldeni és feldolgozni. A Unifiedpost Hungary is Peppol hozzáférési pont. A Peppolról írt cikkből többet is megtudhat. A Peppol nem CTC modell, mivel nem jelentik a számla adatokat, számlákat az adóhatóság felé. Számos országban B2G kötelező a Peppol hálózat használata.

A Peppol CTC a jelenlegi Peppol 4 sarok modell továbbfejlesztett változata. Ebben a CTC-modellben a Peppol hozzáférési pontok valós időben jelentik a tranzakciós adatokat az adóhatóságoknak. Tehát az e-számlaküldés és fogadás, és az online számlajelentés egy folyamatban automatizálható akár több különböző piacon is, az adott szabályozásnak megfelelve.

Centralizált, azaz központosított modell

Az uniós közbeszerzési irányelv megjelenése óta, amely kötelezi a közintézményeket az e-számlák elfogadására, számos európai ország új követelményeket vezetett be. A B2G folyamatokban kötelező az e-számlázás az EU legtöbb országában. Sok ország a Peppol hálózatot használja a számlák cseréjére.

Olaszországban szigorúbb az e-számlázás, mivel nem csak a B2G, hanem B2B szinten is kötelezővé tettétek az elektronikus számlák használatát. A vállalkozás köteles a FatturaPA e-számlákat elküldeni az SDI-nek.

Valós idejű számlajelentési modell (RTIR)

Az RTIR modell esetében az online számlajelentés kötelező az adóhatóság felé, de a számlacserére vonatkozóan nincs szabályozás, kivéve, hogy bizonyos adatokat kötelezően tartalmaznia kell. Ilyen modell működik Magyarországon és Dél-Koreában. A valós idejű jelentés nagy mértékben csökkenti az áfahiányt azokban az országokban, ahol bevezetésre kerül.

Franciaország Y modell

Franciaország 2024 júliusától vezeti be az Y modellt. A francia Y modellben két közvetítő van egy privát és egy publikus (Chorus Pro és hitelesített szolgáltatónak PDP). Csak rajtuk keresztül lehet e-számlát küldeni. A számlaküldő vállalkozás olyan adatstruktúrába állítja elő a számlát, ahogy szeretné, a fogadó vállalkozás pedig úgy fogadja be a számlát, ahogy szeretné. A köztes szolgáltató pedig az adatokat átemeli. A szolgáltató validál, konvertál és az adóhivatal felé eljuttatja a szükséges adatokat. A köztes szolgáltatónál megtörténik a jóváhagyás is. Ha működésbe lép az előnye az lesz, hogy az európai e-számla szabványt fogják alkalmazni, ami átjárhatóságot jelenthet más rendszerekbe.

A decentralizált CTC és Exchange modell

A decentralizált CTC és az exchange modell egy új adómegfelelési és elektronikus számlázási modell. A Peppol, az EESPA, a dspanz és más, az e-számlázásban érdekelt felek által világszerte létrehozott és támogatott modell célja az adóügyi megfelelés egyszerűsítése, amely nemcsak az adóhatóság, hanem a vállalkozások számára is előnyös. ‍Marcus Laube-val, az Unifiedpost Group értékesítési igazgatójával és az EESPA társelnökével beszélgettek külföldi kollégáink a részletekről.

A decentralizált CTC és exchange modell, a DCTCE-modell az e-számlázásban érdekelt kulcsfontosságú szereplők közös erőfeszítése világszerte, akik 100%-os átjárhatóságra és teljes üzleti automatizálásra törekednek. Az új modell úgy biztosítja az üzleti automatizációt, hogy közben az adóhatóság továbbra is hozzájuthat a szükséges áfaadatokhoz.

Hogyan működik tehát a DCTCE modell? A vállalkozások választják ki a szolgáltatót. Olyan szolgáltatót, amelyet az adóhatóság tanúsít, de mégis egy decentralizált modellben, a változó piaci igényekre rugalmasan reagálva működik. A vállalkozás a szolgáltatót veszi igénybe a teljes ellátási lánc dokumentációs folyamatának automatizálására. Az ellátási lánc dokumentumait strukturált formátumban, elektronikusan küldik és fogadják a vállalkozások a szolgáltatón keresztül, aki akár kényelmi kiegészítő szolgáltatásokat is tud nyújtani. A DCTCE-modell lényegében automatizálja a szállító és a vevő közötti folyamatot a szolgáltatók igénybevételével, és az adóhatóság valós időben megkapja a szükséges áfa adatokat a szolgáltatótól.

A modell előnye abban rejlik, hogy nem szükséges új rendszert fejleszteni az adóhatóságnak, se a vállalkozásnak, mivel a szolgáltató leveszi ezt a terhet. Az adóhatóságnak nem szükséges platformot és technológiát fejlesztenie, karbantartania. Ezek a platformok UX/UI szakértelmet, és támogató (support) személyzetet igényelnek. Egy termékfejlesztés pedig szintén hosszadalmas és költséges feladat. A DCTCE-modell leveszi ezeket a terheket az adóhatóság válláról, felhasználóbarát platformot fejleszt, és lehetővé teszi, hogy a kormányzat a szükséges információkat extra munka nélkül kapja meg a kért minőségben.

A DCTCE-modell egyetlen egységes felületet jelent, amellyel bármely vállalkozáshoz és annak adóhatóságához csatlakozhat az e-számla küldő-fogadó cég. A vállalkozások racionalizálhatják folyamataikat, automatizálhatják a teljes szállítási láncot, eleget tehetnek a riportálási kötelezettségüknek, és nem szükséges saját rendszereket fejleszteniük egy változó jogszabályi környezetben.

Nemzetközi kitekintő

Lássuk hogyan zajlik a számlázás, archiválás, riportálás és az adómegfelelés egyes országokban. Igyekeztük e-számlázás tekintetében különböző fejlettségi szinten lévő országokat hozni példának.

Mexikó

E-számlázás/CTC modellPre-clearance: Előzetesen el kell küldeni az elektronikus számlát az akkreditált szolgáltatónak vagy az adóhatóságnak, és jóváhagyást követően kaphatja meg a számlabefogadó.
Kötelező infrastruktúra

– Tanúsított szolgáltatók Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) a nagyvállalatok számára – Servicio de Administración Tributaria (SAT)
platform a kisvállalkozások számára
Kötelező formátumHelyi XML (CFDI 4.0 – 2023. januártól)
Kötelező e-számla küldésMinden számlakiállító
Kötelező e-számla befogadásMinden számlafogadó
E-aláírásKötelező
Archiválási időszak5 év
Archiválás külföldönFeltételekkel megengedett
Bejelentett változás
A mexikói kormány bejelentette, hogy meghosszabbítja a bérszámfejtés CFDI 4.0-s verzióra való átállási határidőt, hogy a vállalatoknak további időt biztosítson az új szabályozáshoz való alkalmazkodásra és a hatékony átállásra. A SAT által javasolt dátum 2023. július 1-je.

Franciaország

E-számlázás/CTC modellY-modell (hamarosan bevezetik): Előzetesen el kell küldeni az elektronikus számlát az akkreditált szolgáltatónak, vagy feltölteni a jóváhagyó portálra.
Kötelező infrastruktúra

– Tanúsított szolgáltató közvetítő (PAC) – Peppol a franciaországi „Chorus Portail Pro” platformon keresztül
Kötelező formátum– B2G – Factur-X, UBL 2.1 és Peppol BIS v.3 – B2B – EN16931 szabvány
Kötelező e-számla küldésMinden közintézmény és beszállító
Kötelező e-számla befogadásMinden állami szerv
E-aláírásna
Archiválási időszak10 év
Archiválás külföldönna
A B2G e-számlázás 2017 óta kötelező Franciaországban vállalkozásmérettől függetlenül. Most a francia adóhatóság (DGFIP) megreformálja a területet. 2024. július 1-jétől országszerte (tehát B2B is) kötelezővé kívánja tenni az e-számlázást és az online számla jelentést.

India

E-számlázás/CTC modellPre-clearance: Előzetesen el kell küldeni az elektronikus számlát az IRP portálon keresztül, és jóváhagyást követően kaphatja meg a számlabefogadó.
Kötelező infrastruktúra

IRP portál 7 napon belül kötelező riportálni (árbevételhez kötött)
Kötelező formátumJson
Kötelező e-számla küldésMinden beszállító adott értékhatár felett
Kötelező e-számla befogadásNincs szabályozva
E-aláírásKötelező
Archiválási időszak8 év
Archiválás külföldönFeltételekkel megengedett
A B2B elektronikus számlázás egyre több vállalkozásnak kötelezővé válik, ahogy az értékhatárt fokozatosan tolják lejjebb. Az online elektronikus számla jelentés is értékhatárhoz kötött.

Svájc

E-számlázás/CTC modell– B2G: Peppol – B2B: Post-Audit
Kötelező infrastruktúra– B2G: Peppol
Kötelező formátum– B2G: Peppol BIS – B2B: swissDIGIN and ZUGFeRD
Kötelező e-számla küldés– B2G: – 5000 CHF érték feletti szerződések esetén a szállítók valamennyi szövetségi közigazgatás számára B2B: QR-Bill
Kötelező e-számla befogadásMinden számlafogadó – B2G – B2B: e-számlafogadó hozzájárulásához kötött, tehát bármikor mondhatja, hogy nem akar e-számlát befogadni
E-aláírásNem kötelező
Archiválási időszak10 év
Archiválás külföldönFeltételekkel megengedett

Monaco

E-számlázás/CTC modellPost Audit: A számlaküldő elküldi a számlát a számla-fogadónak, és ezt követően jelenti a számla adatokat az adóhatóság felé.
Kötelező infrastruktúra

na
Kötelező formátumna
Kötelező e-számla küldésSzabadon választható
Kötelező e-számla befogadásSzabadon választható
E-aláírásNem kötelező
Archiválási időszak10 év
Archiválás külföldönFeltételekkel megengedett

Nemzetközi e-számlázási roadmap

Készítettünk egy nemzetközi e-számlázási roadmapet, hogy láthatóvá tegyük milyen e-számlázási jelentési kötelezettségek, változások várhatók globálisan.Kattintson a képre, töltse ki az űrlapot, és a roadmap automatikusan letöltődik!

A Unifiedpost Group minősített Peppol hozzáférési pont. Több mint 60 országban biztosítjuk a globális e-számla megfelelést. A formátum- és csatornafüggetlen számlafogadó termékünk multi-, nagy- és közepes vállalatok tömeges e-számla fogadási folyamatát automatizálja, a számlaküldő termékünk az e-számla küldés folyamatát. Emellett számos megoldásunk van az e-számla és e-dokumentum automatizálás professzionális szintre emeléséhez. Kérdése van? Töltse ki az honlapon található űrlapot, és visszahívjuk Önt!

Tudjon meg többet a termékeinkről!

Számlafogadás | elektronikus számlák automatizált fogadása
Számlaküldés | tömeges e-számla és dokumentum küldése egy kattintásra
Digitális faktoring | a legmodernebb digitális finanszírozás
NAV 3.0 alapú elektronikus számlafogadás | Profi, egységes számlafeldolgozás
Nemzetközi e-számla megfelelés | Regisztráljon az angol nyelvű, tematikus hírlevélre
Peppol hálózat | Peppol hozzáférési pont vagyunk
Írjon a szakértő kollégáinknak, akik hamarosan visszahívják Önt

A jövő nem a fáradozásról szól!

Változtassa meg a munkamódszereit, és érje el a 100%-os üzleti automatizálást! Ne ragadjon a múltban! Csatlakozzon velünk a digitális jövőhöz!

Az Ön vállalkozásának az életét is megkönnyíthetik az automatikus, digitális, tömeges e-számla és e-dokumentum küldés-fogadási megoldásaink. Kérdezzen, tudjon meg többet a termékeinkről!

Üzleti folyamatok egyszerűen és okosan, egy kattintásra.

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült. Nem minősül tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját, mert előfordulhat, hogy a piac változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

peppol
nemzetközi e-számlázási roadmap ütemterv Unifiedpost Hungary

A videós tartalmainkat a Wistia logóra kattintva éri el.

Legutóbbi bejegyzések

További cikkek

Automatizálna? Kérdése van?

Töltse ki az űrlapot! Kérdezzen! Sales csapatunk készséggel áll rendelkezésére.