Elektronikus számla módosítása, érvénytelenítése, javítása: Hogyan járjunk el helyesen 2023-ban?

Szerző: | dec 11, 2023 | elektronikus számla

Elektronikus számla módosítása

Számla módosítása vagy sztornózása?

A jogszabályok szigorúan szabályozzák a számla kiállítását és a számla megőrzési kötelezettséget. Azonban előfordulhat, hogy hibát követünk el a számla kiállítása során, vagy az ügyfél visszaküldi a számlát módosításra vagy sztornózni kell. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a számla módosításának, érvénytelenítésének és javításának szabályaival.

Érvénytelenítés, azaz sztornó számla kibocsátása

Módosítás helyett érvényteleníteni is lehet a számlát. A köznyelvben ezt sztornózásnak hívjuk. Ha a számla tartalma helytelen vagy az ügyfél nem fogadja el a számlát, akkor lehetőségünk van a számla érvénytelenítésére. Tipikusan olyan helyzetben érvénytelenítik a számlát, amikor a megállapodás a két fél között gazdasági teljesítés nélkül felbomlott. Ilyen lehet például, ha elállnak a vásárlástól, vagy ha véletlenül lett kiállítva a számla.

Kötelező sztornózni, azaz nem elég helyesbítő számlát kiállítani az alábbi esetekben:

  • ha a vevő vagy a számlakibocsátó nevét elrontottuk Ekkor a hibásan kibocsátott számlát érvényteleníttetni kell, és a termék tényleges vevőjének, illetve a szolgáltatás tényleges igénybe vevőjének kell új számlát kibocsátani. Ha nem került a számla kiküldésre, akkor elégséges a számlázóprogramban érvényteleníteni a hibásan kiállított, el nem küldött számlát
  • ha e-számla helyett papír alapú számla lett kiállítva, vagy fordítva
  • ha rossz pénznemet tüntettünk fel a számlán

A fenti esetekben a számla érvénytelenítése, sztornózása a megoldás. Ha érvénytelenítjük a számlát és kiállítunk egyet helyesen akkor három számlánk lesz. Egy helytelenül kiállított számla, egy sztornó számla és egy helyesen kiállított számla.

Mire figyeljünk sztornó számla kiállításánál? A sztornószámlán az összeg mínusz előjellel szerepel. A sztornó számla hivatkozzon a helytelenül kiállított számlára, és érdemes rajta feltüntetni az érvénytelenítés okát is. 

Nagyon fontos, hogy a sztornó számla teljesítési dátumának meg kell egyeznie a sztornózni kívánt számla teljesítési dátumával! A két számla keltezése eltérhet.

Számla módosítása, javító számla kiállítása

Amennyiben a gazdasági esemény bekövetkezik, azonban a számlán valamilyen elírás történt, vagy valamilyen adat megváltozott, akkor a számla módosítására van szükség érvénytelenítés helyett. A módosító számla szabályai szerint a módosításnak tartalmaznia kell az eredeti számla adatait, valamint a módosítás okát és időpontját. Módosító vagy helyesbítő számla kiállításakor a számlázóprogramokban egy újabb számla is keletkezik, a két számla pedig együtt lesz érvényes, vagyis a vevőnek is mindkettőt át kell adni.

Elektronikus számla módosításának gyakori esetei

Új tételeket szükséges szerepeltetni a számlán.Ebben az esetben az eredeti számlán szereplő tételek a helyesbítő számlán mínusz előjellel fognak szerepelni.
Elrontott adat korrigálása (pl. hiányzó adószám, teljesítés dátuma, elrontott mennyiségi egység, elrontott termék megnevezése, cikkszáma…).A helyesbítő számlán hivatkozni kell a korrigálandó számla azonosító számára és a megjegyzésben fel kell tüntetni, hogy helyesbítést végzünk. A helyesbítő számlán nulla forintos összeg fog szerepelni, hiszen az összeg az első számlán helyesen szerepelt.
Helyesbítésnél arra kell ügyelni, hogy ha az összeg nő, és időközben már áfabevallást készítettünk az eredeti adatok alapján.Akkor a bevallott összeget önellenőrzéssel korrigálni kell, a különbözetet pedig a szabályoknak megfelelően befizetni.

A nem elektronikus számla, azaz papír számla javítása történhet egyszerűen: rontott adat áthúzása az eredetileg feltüntetett adat olvashatóságának megőrzése mellett, és a helyes adat alá-, fölé- vagy mellé írása, továbbá a hiányzó adat pótlása, és a javítást végző aláírása, a javítás időpontjának feltüntetésével, minden számlapéldányon. Az Európai Bizottság „Áfa a digitális korban” elnevezésű intézkedéscsomagja gyökeresen átalakítja a tagállamok számlázási és áfabevallási gyakorlatait. Hogyan érinti ez a magyar piacot? Milyen változásra számíthatunk az elektronikus számlázásban? Ebben a cikkben megtudhatja a részleteket.

A hibásan kiállított, elküldött számlát számlával egy tekintet alá eső okirattal kell módosítani. Minden olyan bizonylat, ami egy már kiállított számlára hivatkozva annak bármely adatát módosítja, számlával egy tekintet alá eső okirat.  A számla és az annak adatát megváltoztató okirat a hibás számlával együttesen képezi az ügylet bizonylatát.

Így az Áfa törvényben foglaltaknak megfelelően a számlával egy tekintet alá eső okiratra is érvényes az, ami a kiállított számlára, azaz, hogy biztosítani kell az adattartalom sértetlenségét, az eredet hitelességét és az olvashatóságot, továbbá a számlával egy tekintet alá eső okiratnak is számlázóprogrammal vagy nyomtatvány alkalmazásával előállított, adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatnak kell lennie.

Kerülje el a hibákat formátum és csatornafüggetlen automatizálással!

Nem akar helyesbítésekkel bíbelődni? A számlafogadó és számlaküldő megoldásainkba automatikus ellenőrzéseket építettünk be. Így a nagy mennyiségű számlái percek alatt kerülnek egyik formátumból a másikba, hibamentesen, 100%-os adatminőségben, védett rendszeren. A folyamat alatt a cégre szabott, automatikus tartalmi és számszaki ellenőrzések is futnak, és ha kérik, akkor rá tudunk vezetni a számlákra PO számot, vagy egyéb olyan adatot, amivel megkönnyítjük a vállalkozás további üzleti folyamatait is.

Nemzetközi e-számla szolgáltatók vagyunk. Úgy alakítottuk ki a számlaküldő-fogadó megoldásainkat, hogy ne kelljen a vállalkozásnak költséges fejlesztésbe fognia. A megoldásaink beépülnek a beszállítók és a fogadó vállalatok rendszerei közé. A különféle csatornákon és formátumokban érkező számlákat és dokumentumokat a beépített ellenőrzéseket végig futtatva, villámgyorsan, hibamentesen és automatizáltan juttatjuk be a számlafogadó fél számlázó programjába.

A számlával egy tekintet alá eső okirat

Az Áfa tv. 168. § (2) bekezdés alapján számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják, és megfelelnek a törvény 170.§ -ban meghatározott feltételeknek.

Egy dokumentummal több számla is módosítható?

Igen. De figyelni kell arra, hogy világosan és átláthatóan szerepeltessük a módosítandó számlára való hivatkozást, valamint, hogy az adott számla melyik adatát érinti a módosítás, továbbá a módosítás természetét és számszerű hatását.

Mire figyeljünk a számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor

Az Áfa tv. alapján számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják és megfelelnek. Az Áfa törvény felsorolja a számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező minimális tartalmi elemeit:

  • az okirat kibocsátásának kelte;
  • az okirat sorszáma;
  • hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
  • a módosítással érintett számlaadat megnevezése, a módosítás természete, illetve számszerű hatása, (ha van ilyen)

Az online számla módosítása

Online számlázás esetén az online számla javítás szabályai szerint kell eljárni. A számlázó rendszerben egyszerűen töröljük a dokumentumot, és újat töltünk ki, hiszen a program addigra azt már automatikusan továbbította a NAV felé. Arra azonban van mód, hogy korrigáljuk a hibát, vagy a változásoknak megfelelően módosítsunk egy számlát.

A NAV oldalán is szerepelnek az online számlaadat-szolgáltatás gyakori hibái. Ebből kettőt emelnénk ki, az egyik, hogy a módosító számlákról, illetve a kiállított számlákat érvénytelenítő számlákról is adatot kell szolgáltatni. Fontos, hogy az eredeti számlákat módosító vagy érvénytelenítő számlák ne csak a számlaadat-szolgáltatásra létrehozott Online Számla rendszerbe, hanem a számlakiállítók könyvelésébe, és ezáltal bevallásaiba is bekerüljenek. A másik gyakori hiba, amit kiemelünk, hogy a kiállított számlákat módosító, illetve érvénytelenítő számláknál az adatszolgáltatásban is hivatkozni kell az eredeti bizonylatokra.

Tudta, hogy a NAV 3.0 szolgáltatásunkkal a belföldi számláit automatikus számlafogadásra tudjuk állítani? Rendszerünk képes bekérdezni a NAV rendszerébe, az onnan letöltött számlák adatait számlaképpel kiegészíteni, valamint az Ön ERP rendszere által feldolgozható formátumba konvertálni.

Tudta?

A Unifiedpost Hungary minősített Peppol hozzáférési pont. A Unifiedpost Group kötelékében több mint 60 országban biztosítjuk a globális e-számla megfelelést. A formátum- és csatornafüggetlen termékeink a multi-, nagy- és közepes vállalatok tömeges e-számla fogadási és küldési folyamatát automatizálják. Emellett számos megoldásunk van az e-számla és e-dokumentum automatizálás professzionális szintre emeléséhez. Kérdése van? Töltse ki az honlapon található űrlapot, és visszahívjuk Önt!  

Tudjon meg többet a termékeinkről!

Számlafogadás | elektronikus számlák automatizált fogadása
Számlaküldés | tömeges e-számla és dokumentum küldése egy kattintásra
Digitális faktoring | a legmodernebb digitális finanszírozás
NAV 3.0 alapú elektronikus számlafogadás | Profi, egységes számlafeldolgozás
Nemzetközi e-számla megfelelés | Regisztráljon az angol nyelvű, tematikus hírlevélre
Peppol hálózat | Peppol hozzáférési pont vagyunk

Melyik e-számla szolgáltatót válasszam?

Számos e-számlaszolgáltató van a piacon, de nem mindegy hogyan választunk, pláne egy erősen variábilis piacon. Egy rossz választás többletköltséggel, fejlesztésekkel, késedelemmel járhat. Összeállítottunk egy cikket arról, hogyan válasszunk elektronikus számla szolgáltatót.

Ismerjen meg minket!

Ismerje meg a Unifiedpost Groupot! A cikkben összefoglaljuk, hogy miért dolgozunk az automatizálásban, idővonalon bemutatjuk a fejlődésünket és nyíltan kommunikálunk a számainkról. A csoport honlapját itt találja.

adóügyi digitalizáció automatizáció automatizálás e-számla e-számla automatizálás e-számla számla e-számlázás E-számlázási modellek e-áfa elektronikus számla elektronikus számla befogadása elektronikus számlacsere automatizálás elektronikus számla kiállításának szabályai elektronikus számla módosítása elektronikus számla szabályai elektronikus számla sztornózása elektronikus számla és dokumentum csere automatizálás elektronikus számlázás esettanulmány GENA hatékonyság interjú külföldre számlázás szabályai mazars automatizált folyamatok modern dokumentumkezelés nemzetközi e-számlázás Partnerprogram webinárium összefoglaló peppol Peppol számlázás számlafogadás számla kötelező tartalmi elemei számla megőrzési kötelezettség trend tömeges dokumentumfogadás tömeges dokumentumküldés tömeges e-számlázás unifiedpost unifiedposthungary webinárium

A jövő nem a fáradozásról szól!

Változtassa meg a munkamódszereit, és érje el a 100%-os üzleti automatizálást! Ne ragadjon a múltban! Csatlakozzon velünk a digitális jövőhöz!

Az Ön vállalkozásának az életét is megkönnyíthetik az automatikus, digitális, tömeges e-számla és e-dokumentum küldés-fogadási megoldásaink. Kérdezzen, tudjon meg többet a termékeinkről!

Üzleti folyamatok egyszerűen és okosan, egy kattintásra.

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült. Nem minősül tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját, mert előfordulhat, hogy a piac változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

peppol
nemzetközi e-számlázási roadmap ütemterv Unifiedpost Hungary

A videós tartalmainkat a Wistia logóra kattintva éri el.

Legutóbbi bejegyzések

További cikkek

Automatizálna? Kérdése van?

Töltse ki az űrlapot! Kérdezzen! Sales csapatunk készséggel áll rendelkezésére.