E-számla kibocsátásának alapvető szabályai

Szerző: | jan 15, 2019 | e-számla

Az e-számla térnyerésével egyre gyakrabban merül fel kérdésként, hogy milyen szabályoknak kell megfelelnünk? Ebben a cikkben ennek járunk utána és megnézzük a törvényi hivatkozások értelmezését, hogy innentől kezdve jogszerűen tudják e-számlát kiállítani az ügyfeleinek!

Számlaadási kötelezettség 

Az Áfa tv. számlaadási kötelezettségre vonatkozó általános érvényű szabály értelmében az áfa alany köteles minden esetben számlát kibocsájtani, abban az esetben, ha a szolgáltatás /termékértékesítés esetén az alábbi tényezők fennállnak:

  • az értékesítés belföldön történik
  • ellenérték fejében történik
  • tőled eltérő személynek vagy szervezetnek értékesítesz

A számlaadási kötelezettség az ügylet teljesítéséhez kapcsolódik.

Kivételek, amikor például nem kell számlát kibocsájtani:

  • az Áfa tv. 7. §-a szerinti közhatalmi tevékenységről,
  • a kártérítés fizetési kötelezettségről,
  • az értékesített készpénz-helyettesítő fizetési eszközről/pénzhelyettesítő eszközről (pl. ajándék utalványról),
  • a bíróság által megítélt perköltségről (stb.).

Nem képez kivételt azonban az olyan eset, amikor az Áfa tv. ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősíti a tranzakciót.

Meddig kell a számlát, e-számlát kiállítani?

A számlát főszabály szerint az ügylet – Áfa tv. szerinti – teljesítéséig, de legfeljebb ésszerű határidőn belül ki kell bocsájtani.

Az Áfa tv-ben konkrétan megjelölt ésszerű időt figyelembe véve: 

1. az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítési időpontjáig megvalósuló készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő ellenérték megtérítés esetén a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani, feltéve, hogy 

– a termékértékesítés nem Közösségen belüli adómentes termékértékesítés,  

– az ügylet nem kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.

2. az olyan előlegről, amelynek a megfizetése készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik, a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani.

3. az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét az 1. pontban foglaltaktól eltérően – azaz vagy nem készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy a teljesítést követően – térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz (illetve áthárított adót kellene tartalmaznia), a számlát a teljesítéstől számított 15 napon belül (vagyis legkésőbb a 15. napon) ki kell bocsátani. 

4. az olyan előlegről, amelyet nem készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítenek meg, és a számla áthárított adót tartalmaz (illetve áthárított adót kellene tartalmaznia), a számlát az előleg megszerzésétől számított 15 napon belül ki kell bocsátani.

5. a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani. 

6. az olyan szolgáltatásról, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján másik tagállamban teljesül, és amely után az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

Mi minősül e-számlának a törvény szerint?

A számla papír alapon és elektronikus úton is kibocsátható. Az Áfa tv-ben meghatározott fogalomnak megfelelően elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfa tv-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be.

(Így pl. elektronikus számlának minősül a kizárólag e-mailben megküldött számla, függetlenül attól, hogy a bizonylat adatai közvetlenül a számlázó programból kerülnek az elektronikus üzenetbe vagy papír alapú számla szkennelt változataként.)

A e-számla esetében ugyanazok az általános szabályok az alkalmazandóak, amit a hagyományos, papír alapú számlák esetében alkalmazunk. Mivel azonban az e-számla fogadásának, illetve

  1. eredet hitelessége
  2. az adattartalom sértetlensége
  3. az adattartalom olvashatóság biztosítása

érdekében az e-számlázás igénybevevőjének a részéről technikai feltételek vannak, ezért az elektronikus számlázáshoz elengedhetetlen minden érintett fél beleegyezése hallgatólagosan vagy írásos formában. Ezt egyébként az Áfa tv. előírja.

Meddig kell megőrizni az e-számlát?

Az elektronikus számlát (ide értve az adóalany által befogadott és az adóalany által kibocsátott elektronikus számlát is) elektronikus formában kell megőrizni,és az elektronikusan megőrzött számla adatokat a Számlarendelet 2015. július 1-jétől hatályos előírása szerint kell egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani, vagyis 

13/A. § *  (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

– az egyéb elektronikus formában megőrzött számla adatait a Számlarendelet 2. melléklet szerint, a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban.

Az Áfa tv. két esetben fogadja el az e-számla hitelesítését

– minősített elektronikus aláírással ellátott számla, 

– EDI elektronikus adatként létrehozott és továbbított számla. 

Az e-számla kötelező adattartalma

A számlán a kötelező adatokon kívül – akár más jogszabályból fakadó kötelezettség, akár a felek megállapodása illetve a számla kibocsátójának döntése alapján – bármely más adat is szerepeltethető. 

A számla kötelező adattartalma a következő: 

A kibocsátó adószáma, amely alatt a szolgáltatást nyújtotta – terméket értékesítette, neve és címe

A vevő neve, címe, adószáma

e-számla kibocsátásának a kelte és sorszámozása

a számla kibocsátásának kelte és sorszáma

a termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, adóalapja, ÁFA mértéke, nettó és bruttó részösszeg, végösszeg

adómentesség esetében az Áfa tv. vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; 

Az Áfa tv. egyes előírásai alkalmazásához kapcsolódóan feltüntetendő adatok

– a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; 

– új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése esetében az Áfa tv-ben külön meghatározott, az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok73; 

– a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, az Áfa tv. XIII/A. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; 

– az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát (meghatalmazottként) a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; 

– a „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés, az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; 

– a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, az Áfa tv. XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; 

A Unifiedpost Group minősített Peppol hozzáférési pont. Több mint 60 országban biztosítjuk a globális e-számla megfelelést. A formátum- és csatornafüggetlen Collect termékünk multi-, nagy- és közepes vállalatok tömeges e-számla fogadási folyamatát automatizálja, a Channel termékünk az e-számla küldés folyamatát. Emellett számos megoldásunk van az e-számla és e-dokumentum automatizálás professzionális szintre emeléséhez. Kérdése van? Töltse ki az honlapon található űrlapot, és visszahívjuk Önt!

Tudjon meg többet a termékeinkről!

Collect | elektronikus számlák automatizált fogadása
Channel | tömeges e-számla és dokumentum küldése egy kattintásra
Digitális faktoring | a legmodernebb digitális finanszírozás
NAV 3.0 alapú elektronikus számlafogadás | Profi, egységes számlafeldolgozás
Nemzetközi e-számla megfelelés | Regisztráljon az angol nyelvű, tematikus hírlevélre
Peppol hálózat | Peppol hozzáférési pont vagyunk

adóügyi digitalizáció automatizáció automatizálás Channel & Collect chatgpt collect e-számla e-számla automatizálás e-számla számla e-számlázás E-számlázási modellek e-ÁFA elektronikus számla befogadása elektronikus számla szabályai elektronikus számla sztornózása elektronikus számlázás esettanulmány interjú mazars automatizált folyamatok modern dokumentumkezelés nemzetközi e-számlázás peppol trend tömeges dokumentumfogadás tömeges dokumentumküldés unifiedpost unifiedposthungary

A jövő nem a fáradozásról szól!

Változtassa meg a munkamódszereit, és érje el a 100%-os üzleti automatizálást! Ne ragadjon a múltban! Csatlakozzon velünk a digitális jövőhöz!

Az Ön vállalkozásának az életét is megkönnyíthetik az automatikus, digitális, tömeges e-számla és e-dokumentum küldés-fogadási megoldásaink. Kérdezzen, tudjon meg többet a termékeinkről!

Üzleti folyamatok egyszerűen és okosan, egy kattintásra.

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült. Nem minősül tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját, mert előfordulhat, hogy a piac változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

peppol
nemzetközi e-számlázási roadmap ütemterv Unifiedpost Hungary

A videós tartalmainkat a Wistia logóra kattintva éri el.

Legutóbbi bejegyzések

További cikkek

Automatizálna? Kérdése van?

Töltse ki az űrlapot! Kérdezzen! Sales csapatunk készséggel áll rendelkezésére.